درباره ارمنستان

درباره ارمنستان: اسم بومی این کشور در زبان ارمنی هایک است که در قرن های میانه با افزودن پسوند فارسی ستان به معنای سرزمین به هایاستان تغییر یافت. این نام به طور سنتی از نام هایک اسطوره، بنیان‌گذار افسانه‌ای ملت ارمنی و نتیجهٔ نتیجهٔ حضرت نوح پیامبر علیه السلام، گرفته شده است که بر اساس نوشتهٔ موسی خورنی، تاریخ‌نویس ارمنی، در سال ۲۴۹۲ قبل از میلاد بل پادشاه بابل را شکست داد و ملت ارمنی را در منطقهٔ آرارات بنیان گذاشت.

درباره ارمنستان

زبان رسمی کشور ارمنستان، زبان ارمنی است.

مردم گرجی ارمنیان را سُمخِبی و ارمنستان را سُمخِتی می گویند. ملت‌ها و کشورهای دیگر نیز از گذشته تا الام ارمنیان و ارمنستان را با تلفظ‌های مختلف کلمهٔ آرمن شناخته و می‌شناسند. آنان این کشور را آرمِنیا، آرمانی، آرمینا، ارمنستان، آرمِنین، اِرمنستان و به اسامی ای دیگر نامیده و ملت ارمنی را نیز آرامان، آرمینیان، آدمیانین، آرمِنیر، اِرمَنی و اَرمنی گفته اند.

کشور ارمنستان در قفقاز جنوبی در میان دریای سیاه و دریای خزر قرار گرفته است که مرز میان آسیا و اروپا محسوب می‌شود. همسایگان ارمنستان از غرب ترکیه، از شمال گرجستان، از شرق جمهور