مهاجرت کاری به آفریقای جنوبی

گرفتن پروفشنال بادی آفریقای جنوبی

گرفتن پروفشنال بادی آفریقای جنوبی

طی برررسی های انجام شده در زمینه مهاجرت کاری به آفریقای جنوبی مشخص شد که گرفتن پروفشنال بادی آفریقای جنوبی می تواند بهترین گزینه برای افراد متخصص باشد تا ویزای کار و اقامت خود را در کشور هدف اخذ نمایند و به زندگی در این کشور بپردازند. ما در موسسه حقوقی توسعه گران مهر آماده ارائه خدمات مشاوره در این زمینه به شما هستیم.

گرفتن پروفشنال بادی آفریقای جنوبی

برنامه ها( و/ یا ارزیابی های) ارائه شده توسط ارائه دهنده آموزش و پرورش باید با استانداردهای واحد و/ یا مدارک ثبت شده در چارچوب الزامات ملی(NQF) به پایان برسد. برنامه درسی( طرح، محتوا و مطالب آموزشی) با استاندارد های واحد و/ یا مدارک). کارکنان واجد شرایط( تسهیل کننده ها و ارزیابی های ثبت شده) وجود دارند.

 • یادگیرندگان دسترسی به خدمات پشتیبانی آموزشی مناسب را دارند.
 • شرایط استاندارد و/ یا صلاحیت واحد ،صحیح و معتبر بوده و قابل اعتماد و برای افزایش یادگیری استفاده قرار میگیرند.

آنچه شما باید انجام دهید:

 1. رسال انگیزه نامه ای از خود را به عنوان ارائه دهنده آموزش و پرورش به ETQA مربوطه تایید کنید.
 2. فرم خود ارزیابی و درخواست را به ETQA ارسال کنید.
 3. اگر شما اعتبار نامه ای دریافت نمی کنید و احساس میکنید که این روند غیر منصفانه است. شما حق تجدید نظر دارید.
 4. فهرست ETQAS و اطلاعات تماس در وب سایت Saqa موجود است.
 5. چه مدت طول میکشد؟ به مدت شش ماه طول میکشد
 6. هزینه خدمات به چه صورت است؟  هزینه خدمات رایگان میباشد.

فرم ها برای تکمیل: 

 • فرم های درخواست صدور پروپوزال ارائه دهنده و مستندات مربوطه میتواند از ETQA به دست آید. 
سیاست های تایید پروفشنال بادی در آفریقای جنوبی

سیاست های تایید پروفشنال بادی در آفریقای جنوبی

سیاست های تایید پروفشنال بادی در آفریقای جنوبی

یک هیئت به این منظور تشکیل می شود که ارائه دهنده و / یا تنظیم کننده یک جامعه شناخته شده شاغلان متخصص باشد، که باید مورد تایید SAQA به عنوان یک پروفشنال بادی در اجرای معیار تایید باشد. گسترش پروفشنال بادی ها در عملکرد اجتماعی مشابه دلسرد کننده خواهد بود، اما با تایید رقابت سالم و آزادی اجتماعات وضعیت متعادل خواهد شد و نباید برای آن مانعی ایجاد شود. در مواردی که بیش از یک پروفشنال بادی برای عملکرد یک جامعه خاص برای تایید توسط SAQA به کار می رود؛ موارد ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

 1. هیچ پروفشنال بادی های اضافی توسط SAQA در بخشی که پروفشنال بادی از طریق قانون پارلمان (نهاد قانونی) تاسیس شده است، مورد تایید قرار نمی گیرد؛
 2. هیچ مانع قانونی برای عملکرد دوم یا بعدی وجود ندارد؛
 3. نتیجه یک مشاوره گسترده در عملکرد اجتماع و جامعه گسترده تر؛ و
 4. اختصاص هیئت های چندگانه در عملکرد اجتماع؛

 در مدیریت سياست و معيارها، SAQA بايد:

 • انتشار توضیح برای بیان دیدگاه خود برای تایید یک پروفشنال بادی در خبرنامه دولتی برای سی روز (30 روز)، برای درخواست هر گونه اعتراض احتمالی؛
 • نظارت بر سازمان های حرفه ای مورد تایید به منظور اهداف قانون NQF؛

دادن ابلاغیه برای یک پروفشنال بادی مورد تایید؛ و در مورد یک (نهاد قانونی)، SAQA باید به وزیر مربوطه نیز اطلاع دهد که ادعایی در مورد عدم انطباق با سیاست و معیارهای SAQA مورد بررسی قرار گرفته است و حمایت لازم به پروفشنال بادی ارائه می شود؛ و بر عهده گرفتن هزینه های مربوط به هزینه بازیابی خدمات ارائه شده، از جمله مواردی که هزینه های غیر ضروری و هدر رفته توسط SAQA در نتیجه تاخیر و عدم انطباق با پروفشنال بادی مورد نظر صورت گرفته است.

برای انطباق با سیاست و معیارها، یک پروفشنال بادی مورد تایید، می تواند:

 1. به عنوان یک ارائه کننده آموزش و پرورش و تعلیم توسط QC، دارای اعتبار نباشد؛
 2. به عنوان یک ارائه کننده آموزش و پرورش و تعلیم در وزارت آموزش عالی و تعلیم ثبت نشده باشد؛
 3. کارمندان خود را به عنوان آموزگاران ثبت کند؛
 4. به عنوان یک ارائه کننده محل کار برای آموزش عمل کند؛
 5. تشخیص محل کار مناسب و شرکت در ارزیابی تجربه محل کار؛
 6. تشخیص ارائه کنندگان مناسب آموزش و پرورش و تعلیم و شرکت در برنامه های آموزشی ارائه شده توسط ارائه کنندگان آموزش و پرورش و تعلیم؛ و
 7. تنظیم و اداره هیئت های برگزاری آزمون مخصوص خود.
 8. یک پروفشنال بادی مورد تایید باید انتصابات حرفه ای خود را مطابق با این سیاست و معیارها ثبت کند.

پروفشنال بادی ها در آفریقای جنوبی باید با شرایط آفریقای جنوبی به صورتی که در این سیاست و معیارها، از جمله شرایط داده به صورت کلی بیان شده است؛ مطابقت داشته باشند. هیئتی که دارای معیارهای تایید به عنوان یک پروفشنال بادی توسط SAQA است، برای پنج (5) سال اولیه مورد تایید قرار می گیرد، که با توجه به نتایج مطلوب نظارت و ارزیابی فرآیند توسط SAQA قابل تجدید برای دوره های پنج (5) ساله بعدی است.

SAQA ممکن است وضعیت تایید از یک پروفشنال بادی را حذف کند، اگر این پروفشنال بادی دیگر با این سیاست و معیارها مطابقت نداشته باشد یا اگر فعالیت آن متوقف شود. SAQA قبل از حذف وضعیت به رسمیت شناختن چنین پروفشنال بادی هایی به وزیر مربوطه در مورد تایید قانونی پروفشنال بادی ها اطلاع خواهد داد.

اگر یک پروفشنال بادی وضعیت مورد تایید خود را از دست بدهد، انتصاب های آن از لیست ثبت NQF در خواهد آمد. سوابق صاحبان انتصاب، تاریخ عدم ثبت را نشان می دهند و هیچ سابقه جدیدی در برابر این انتصاب اضافه نخواهد شد. یک پروفشنال بادی که وضعیت تایید آن حذف شده است، یا یک بادی که تایید آن به عنوان یک پروفشنال بادی رد شده است، حق درخواست تجدیدنظر در SAQA را در یک دوره، نه بیشتر از شصت (60) روز کاری دارد.

SAQA وضعیت حذف تایید یک پروفشنال بادی را در خبرنامه دولتی و وب سایت SAQA منتشر می کند، که از لحاظ وضعیت عملکرد یک اجتماع خاص و جامعه وسیع تر به نظر کافی می رسد. هیئت مدیره SAQA ممکن است دوره تائید یک پروفشنال بادی را گسترش دهد تا فرایند تمدید تاییدیه را به پایان رساند.

اهداف پروفشنال بادی آفریقای جنوبی

اهداف سیاست و معیارها عبارتند از:

 1. پیشرفت اهداف NQF؛
 2. ارتقا درک عمومی و اعتماد به حرفه ها از طریق ایجاد یک سیستم تنظیم شده ملی برای تشخیص سازمان های حرفه ای و برای ثبت انتصاب های حرفه ای؛
 3. تشویق مسئولیت اجتماعی و جوابگویی حرفه های مرتبط با خدمات، جوامع و افراد حرفه ای؛
 4. ارتقا افتخار در انجمن برای همه حرفه ها، از جمله معاملات سنتی و مشاغل؛
 5. افزایش حمایت از مردم توسط پروفشنال بادی ها از تخلف مرتبط با اجرای وظایف و مسئولیت های حرفه ای مشاغل ثبت شده در این هیئت ها؛
 6. تشویق اقدامات بین المللی پیشرو و بالا بردن عزت نفس برای همه حرفه ای ها در آفریقای جنوبی؛
 7. تسهیل دسترسی و تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به حرفه ها، از جمله تجارت و مشاغل سنتی برای اهداف و استفاده که توسط قانون NQF تجویز شده است؛
 8. حمایت از توسعه سیستم مشاوره حرفه ای ملی؛ و
 9. تشویق به پیشرفت و پیاده سازی توسعه حرفه ای مستمر (CPD).

شرایط تایید به عنوان پروفشنال بادی آفریقای جنوبی

معیار تایید پروفشنال بادی. هیئتی که برای تایید به SAQA درخواست می دهد، باید:

 1. یک نهاد قانونی با منابع انسانی و مالی کافی باشد تا وظایف خود را انجام دهد، تحت حاکمیت یک اساسنامه، منشور و یا قانون اساسی باشد و سازگار و مطابق با شیوه های مدیریتی شرکتی خوب باشد؛
 2. حفاظت از منافع عمومی در رابطه با خدمات ارائه شده توسط اعضای آن و خطرات مرتبط؛
 3. توسعه، جایزه، نظارت و لغو انتصاب های حرفه ای خود از نقطه نظر قوانین، احکام شان و / یا کنوانسیون های بین المللی؛
 4. ارائه لیستی از اعضا به صورتی که قابل قبول برای SAQA باشد؛
 5. تعیین معیارهایی برای ارتقا و نظارت CPD برای اعضای آن تا شرایط انتصاب حرفه ای را برآورده سازند؛
 6. انتشار یک کد رفتاری و راه اندازی یک مکانیسم برای گزارش و بررسی اعضایی که از کد تخطی کرده اند؛
 7. از نظر پذیرش عضویت برای هیئت یا زمان تایید ارائه کنندگان آموزش و پرورش و تعلیم، روش های انحصاری نادرست را به کار نبرده اند.
شرایط تایید به عنوان پروفشنال بادی آفریقای جنوبی

شرایط تایید به عنوان پروفشنال بادی آفریقای جنوبی

پروفشنال بادی آفریقای جنوبی

 • درباره اعتبار بخشی ETQA، به عنوان فراهم کننده آموزش و پرورش و تعلیم

فراهم کنندگان آموزش و پرورش و تعلیم باید نزد هیئت تعهد کیفیت آموزش و پرورش و تعلیم (ETQA) تحت نظر مسئول صلاحیت های آفریقای جنوبی (SAQA) درخواست کنند. تمام فراهم کنندگان آموزش و پرورش و تعلیم که ارایه کننده صلاحیت های کامل هستند باید در دپارتمان آموزش و پرورش ثبت نام کنند.

فراهم کننده آموزش و پرورش و تعلیم باید استانداردهای واحد و / یا صلاحیت هایی را ارایه کنند که در حوزه تمرکز اصلی هیئت ETQA از بخش مربوطه هیئت آموزش و پرورش و تعلیم (SETA) یا هیئت حرفه ای باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر طبق روال همیشگی می توانید در مورد گرفتن پروفشنال بادی آفریقای جنوبی با ما در موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) در ارتباط باشید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *