ورود به اتریش در زمان همه گیری موج دوم کرونا

ورود به اتریش در زمان همه گیری موج دوم کرونا

از سال گذشته به دلیل همه گیری ویروس کرونا، ‌مشکلات بسیاری برای کشور های مختلف پدید آمده است. با این توصیفات، برخی از متقاضیان مهاحرت هم با معضلاتی مواجه شدند. این بیماری که از ووهان چین شروع شد، در کل کشور های دنیا شیوع پیدا کرده اس