مالیات بردرآمد در کانادا

نرخ های مالیاتی جهت کار در کانادا در سال جدید برای کارمندان، نشان دهنده نرخ هایی است که در اثر تغییر نرخ برابری ایجاد شده و همانطور که در اعلامیه پاییز اقتصادی اعلام شد قوانین مالیات بردرآمد در کانادا خیلی جدی تر شده است. برای تعیین میزان کل مالیات پرداخت شده در ایالات، نرخ مالیات ترکیبی را بهتر است مربوط به هر استان بررسی کنید و از مشاورین ما در موسسه حقوقی توسعه گران مهر بخواهید شما را راهنمایی کنند.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

مالیات بر درآمد در کانادا

در کشور کانادا، مالیات بر درآمد، اکثر درآمد سالانه دولت کانادا و دولت های استان های کانادا را تشکیل می دهد. در سال مالی منتهی به 31 مارس 2018، دولت فدرال کانادا تقریباً بیش از سه برابر درآمد خود را از طریق اخذ مالیات بر درآمد افراد نسبت به مالیات بر درآمد شرکت ها بدست آورد.

موافقت نامه های جمع آوری مالیات، ایالت های کشور کانادا را قادر می سازد تا جمع آوری مالیات را از طریق یک اداره و سازمان جمع آوری مالیات اعمال کنند. دولت فدرال کانادا، مالیات بر درآمد افراد را به نمایندگی از همه استان ها و مناطق خود جمع آوری می کند. همچنین، دولت فدرال کانادا مالیات بر درآمد شرکت ها را به نمایندگی از همه استان ها و سرزمین های خود به استثنای ایالت آلبرتا جمع آوری می کند. سیستم مالیات بر درآمد دولت فدرال کانادا توسط آژانس درآمد کانادا (CRA) مدیریت می شود.

مالیات بر درآمد دولت فدرال کانادا، شامل مالیات بر درآمد افراد و شرکت ها، طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد کشور کانادا دریافت می گردد. میزان مالیات بر درآمد استان ها و ایالت های کشور کانادا طبق اساسنامه های مختلف استانی تعیین می شود.

سیستم مالیات بر درآمد کشور کانادا، یک روش خود ارزیابی است. مالیات دهندگان بدهی مالیات خود را با ثبت یک اظهارنامه در مورد بازده خود در سازمان درآمد کانادا (CRA) و تا مهلت تعیین شده برای ثبت اظهارنامه خود، ارزیابی می کنند. سپس، سازمان درآمد کانادا (CRA) این بازده را بر اساس بازده ثبت شده و اطلاعاتی که از کارفرمایان و شرکت های مالی بدست آورده است، ارزیابی می کند و در صورت وجود اشتباهات آشکار، میزان این بازده ثبت شده را تصحیح می کند. در صورتی که یک مالیات دهنده با ارزیابی انجام شده توسط سازمان درآمد کانادا (CRA) در مورد یک بازده خاص مربوط به خود مخالف باشد، می تواند درخواست خود در مورد تجدید نظر در مورد این ارزیابی بازده را به سازمان درآمد کانادا ارائه نماید. هنگامی فرایند تجدیدنظر در مورد یک بازده آغاز می شود که یک پرداخت کننده مالیات به طور رسمی نسبت به ارزیابی انجام شده در مورد بازده خود توسط سازمان درآمد کانادا (CRA) اعتراض کند.

این اعتراض باید به طور کتبی دلایل تجدیدنظر همراه با کلیه حقایق مربوطه را توضیح دهد. این اعتراض توسط شعبه تجدیدنظر در سازمان درآمد کانادا (CRA) بررسی می شود. ارزیابی تجدید نظر شده ممکن است توسط سازمان درآمد کانادا (CRA) تأیید شود، رد گردد و یا تغییر یابد. در صورت تایید یا تغییر ارزیابی، مالیات دهنده می تواند درخواست خود در مورد تجدید نظر در باره این تصمیم را به دادگاه مالیات کشور کانادا و سپس به دادگاه تجدید نظر دولت فدرال کانادا ارائه نماید.

در سال 2019، میزان مالیات بر درآمد کشور کانادا به شرح زیر بود:

 • 15 % در اولین مرحله جمع آوری مالیات به میزان 47.630 دلار از درآمد مشمول مالیات،
 • 5/20 % به میزان 47.629 دلار در مرحله بعدی جمع آوری مالیات (از بخش درآمد مشمول مالیات، به میزان بیش از 47.630 تا 95.259 دلار)،
 • 26 % به میزان 52.408 دلار درآمد مشمول مالیات بعدی (در بخش درآمد مشمول مالیات، به میزان بیش از 95،259 دلار تا 147،667 دلار)،
 • 29 % به مبلغ 62،704 دلار درآمد مشمول مالیات بعدی (در بخش درآمد مشمول مالیات، به مبلغ بیش از 147،667 تا 210،371 دلار)،
 • 33 % درآمد مشمول مالیات، به میزان بیش از 210،371 دلار
مالیات بر درآمد استان بریتیش کلمبیا

مالیات بر درآمد استان بریتیش کلمبیا

مالیات بر درآمد استان بریتیش کلمبیا

تمام افراد حتی اگر از طریق مهاجرت کاری به کانادا اقدام کرده باشند، شامل مالیات می‌شوند. نرخ مالیات بر درآمد در بریتیش کلمبیا طبق براکت های مالیاتی دقیق و مشخصی تعیین میشوند. یک براکت مالیاتی دامنه ای از درآمد سالیانه افراد را شامل میشود. در صورتی که درآمد فرد از حد مشخصی بیشتر شود، مالیات وی با نرخ بالاتری محاسبه می گردد. براکت های مالیاتی هر ساله طبق شاخص ارزش مصرف کننده بریتیش کلمبیا (BC CPI) تغییر می کنند و شاخص گذاری می شوند.

در سال 2019، براکت های مالیاتی نسبت به سال گذشته در بریتیش کلمبیا، 2.6 درصد افزایش یافته اند. در 1 ژانویه سال 2019، نرخ مالیات بر درآمد فردی افرادی که درآمدی بالای 153900 دلار دارند، 16.8 درصد خواهد بود.

میزان درآمد

 • 0 تا 40707 دلار = 5.06 درصد
 • 40707.01 تا 81416 دلار = 7.70 درصد
 • 81416.01 تا 93476 دلار = 10.50 درصد
 • 93476.01 تا 113506 دلار = 12.29 درصد
 • 113506.01 تا 153900 دلار = 14.70 درصد
 • بالای 153900 دلار = 16.80 درصد

نرخ مالیات بر اساس سیستم تصاعدی و فزاینده تعیین میشوند. به عنوان مثال، در صورتی که درآمد مشمول بر مالیات شما بیش از 40707 دلار باشد، اولین مالیاتی که بابت این درآمد می بایست پرداخت کنید نرخ 5.06 درصدی خواهد داشته و درآمد 40709 دلاری شما، 7.70 درصد مالیات خواهد داشت و درامد 12060 دلاری بعدی شما 10.5 درصد و دستمزد 20030 دلاری شما 12.29 درصد، دستمزد 40394 دلاری شما 14.70 درصد و هر درآمدی بالای 153900 دلار 16.80 درصد مالیات خواهد داشت.

حداقل مالیات جایگزین

در صورتی که طبق قوانین فدرال مالیات بر درآمد، شما واجد شرایط برخورداری از حداقل مالیات باشید، در بخش بریتیش کلمبیا نیز شامل این قانون خواهید شد و حداقل مالیات بر درآمد برای شما محاسبه خواهد شد. این مالیات به عنوان درصدی از حداقل مالیات فدرال شما در نظر گرفته میشود و نرخ کنونی آن 33.7 درصد است

مالیات بر درآمد در استان آلبرتا

استان آلبرتا بالاترین میزان مالیات شخصی و همسر را در کانادا دارد. این بدان معناست که مردم ساکن آلبرتا پیش از پرداخت مالیات بر درآمد استانی، درآمد بیشتری دارند. زمانی انواع مالیات ها مورد بررسی قرار می گیرد، در مجموع می توان نتیجه گرفت که مالیات بر درآمد مردم آلبرتا در مقایسه با سایر استان ها کمتر است.

نرخ مالیات بر درآمد استان آلبرتا در سال 2019:

 • 10% برای اولین 131220 دلار
 • 12% برای بیش از 131220 دلار تا حداکثر 157464 دلار
 • 13% برای بیش از 157464 دلار تا حداکثر 209952 دلار
 • 14% برای بیش از 209952 دلار تا حداکثر 314928 دلار
 • 15% برای بیش از 314928 دلار

نرخ مالیات فدرال:

 • اولین 47630 دلار مشمول بر مالیات = 15%
 • به اضافه ی
 • 47629 دلار بعدی (در بازه مشمول مالیاتی بیش از 47630 تا 95259 دلار) = 20.5 %
 • به اضافه ی
 • 52408 دلار بعدی (در بازه مشمول مالیاتی بیش از 95259 تا 147667 دلار) = 26%
 • به اضافه ی
 • 62704 دلار بعدی (در بازه مشمول مالیاتی بیش از 147667 تا 210371 دلار) = 29%
 • به اضافه ی
 • کل درآمد مشمول مالیاتی بیش از 210371 دلار = 33%

به عنوان مثال اگر درآمد سالانه شما در آلبرتا 52000 دلار باشد، باید 11886 دلار مالیات پرداخت کنید. این بدان معناست که درآمد خالص شما در سال 40114 و در ماه 3343 دلار است. نرخ متوسط مالیات شما 22.86 % و حداقل میزان مالیات 34.64 % خواهد بود.

تغییرات مالیاتی فدرال تصویب شده بیل C-74 فاکتورهایی را تنظیم کرده است که نرخ اعتبار مالیات سود سهام استان برای سود سهام پرداخت شده از درآمد شرکت های کوچک ( سود سهام غیر مشمول ) را تعیین می کند ؛در نتیجه، نرخ اعتبار مالیات بر سود سهام آلبرتا برای این تنظیم می شود تا اطمینان حاصل شود درآمدی از یک بیزینس کوچک کسب می شود و گردش حساب سهامداران با حداقل مالیات 10% _ پایین ترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی آلبرتا _ ادامه دارد. در سال 2018، نرخ اعتبار مالیات سود سهام برای سهام غیر مشمول 2.16 % از میزان مالیات سود سهام خواهد بود.

مالیات بر درآمد استان انتاریو

توافقات جمع آوری مالیات به دولت های مختلف این توانایی را میدهد که از طریق واحدهای جمع آوری مالیات و یک سازمان مرتبط، مالیات افراد را ضبط کند. دولت فدرال، به نیابت از تمامی استانها و مناطق، مالیات بر درآمد مردم را جمع آوری می کند. علاوه بر آن، مالیات بر درآمد شرکتی را نیز به نیابت از تمامی استانها و مناطق به استثنای آلبرتا جمع آوری میکند. سیستم مالیات بر درآمد فدرال کشور کانادا توسط اداره مالیات کانادا یا CRA مدیریت می شود. مالیات بر درآمد فدرال در کشور کانادا، هم مالیات فردی و هم شرکتی تحت نظارت و بر اساس قوانین مالیات بر درآمد جمع آوری میشود. مالیات های استانها و نواحی مختلف بر اساس قوانین و مقررات استانی هر بخش مورد بررسی قرار می گیرند.

براکت های مالیاتی فدرال و فردی، در سال 2019 با افزایش همراه بوده است و شاخص مالیاتی در این سال 1.02 درصد اعلام شده است. براکت های اونتاریو بر اساس شاخص 1.022 درصدی افزایش یافته اند اما براکت درآمدی 150000 تا 220000 دلاری ثابت باقی مانده است و بر اساس تورم های موجود دچار تغییر نشده اند. معیارهای شاخص سازی، براکت های مالیاتی و نرخ های مالیاتی توسط واحد اداره مالیات کانادا مورد تایید قرار میگیرند.

مالیات بر درآمد استان انتاریو

مالیات بر درآمد استان انتاریو

براکت های درآمدهای خالص شامل مالیات

نرخ مالیاتی در اونتاریو

 • 10582 دلار یا کمتر = 0 درصد
 • 10582.01 تا 43906 دلار = 5.05 درصد
 • 43906.01 تا 87813 دلار = 9.15 درصد
 • 87813.01 تا 150000 دلار = 11.16 درصد
 • 150000.01 تا 220000 دلار = 12.16 درصد
 • 220000.01 یا بیشتر = 13.16 درصد

جدول براکت های مالیاتی فدرال و نرخ سال 2019

 • 12069 دلار یا کمتر = 0 درصد
 • 12069 تا 47630 دلار = 15 درصد
 • 47630.01 تا 95259 دلار = 20.50 درصد
 • 95259.01 تا 147667 دلار = 26 درصد
 • 147667.01 تا 210371 دلار = 29 درصد
 • 210371.01 یا بیشتر = 33 درصد

راه های پرداخت مالیات بر درآمد در کانادا

اگر اظهارنامه مالیات بر درآمد کتبی دارید می توانید یک چک یا حواله پولی را به اظهار نامه خود پیوست کنید. چک یا حواله شما می بایست به وجه ” دریافت کننده عمومی” نوشته شود. روی چک یا حواله پول خود شمار سریال بیمه اجتماعی خود را قید نمایید. برای اطلاع یافتن از آدرس پستی محل ارسال اظهارنامه مالیاتی خود می توانید وبسایت رسمی دولت کانادا را مورد بررسی قرار دهید.

میتوانید از سیستم بانکداری تلفنی یا آنلاین استفاده کنید و به همان شکلی که سایر قبوض خود را پرداخت می کنید، مالیات بر درآمد خود را نیز بپردازید. در لیست دریافت کنندگان وجه، واحد اداره مالیات کانادا، اداره مالیات کانادا یا دریافت کننده عمومی را انتخاب فرمایید. پیش از هرچیز اطمینان حاصل کنید که نوع حساب ( شخصی یا تجاری) شماره بیمه اجتماعی یا شماره کسب، و مدت زمان گزارش، و سال مالیاتی مرتبط با پرداخت خود را صحیح انتخاب کرده باشید. در صورتی که به کمک نیاز داشته باشید می توانید با بانک تماس بگیرید.

oدمات CRA My Payment به شما این امکان را می دهد که در صورت داشتن حساب بانکداری آنلاین در هر یک از بانک های ذکر شده در زیر، به صورت مستقیم و با استفاده از سرویس های انلاین، مالیات بر درآمد خود را به اداره مالیات کانادا پرداخت نمایید.

 • بانک مونترئال ( تنها برای حساب های شخصی)
 • بانک اسکوشیا
 • بانک رویال RBC
 • TD کانادا تراست

مجموع مبلغ تراکنش شما می بایست در محدوده برداشت روزانه یا هفتگی حساب بانکداری شما قرار داشته باشد. میتوانید مالیات بر درآمد خود را به وسیله چک یا حواله مالی در بانک خود پرداخت نمایید اما می بایست یک ضامن شخصی برای حواله خود داشته باشید. چک یا حواله شما می بایست در وجه دریافت کننده عمومی نوشته شود و شماره بیمه اجتماعی شما نیز می بایست بر روی آن قید شود.

چک یا حواله شما می بایست در وجه دریافت کننده عمومی نوشته شود و شماره بیمه اجتماعی شما نیز می بایست بر روی آن قید شود. ترجیح CRA این است که شما یک ضامن شخصی برای چک یا حواله مالی خود داشته باشید و آن را به مدارک خود پیوست نمایید. با این وجود در صورتی که ضامن نداشته باشید می توانید به چک یا حواله خود یادداشتی را الحاق کنید که شماره بیمه اجتماعی شما و دستورالعمل پرداخت بر روی آن ذکر شده باشد.

زمان های پرداخت مالیات بر درآمد در کانادا

در سال 2019، می بایست اقساط خود را در تاریخ های ذکر شده در پایین پرداخت نمایید:

 • 15 مارس
 • 15 ژوئن
 • 15 سپتامبر
 • 15 دسامبر

کشاورزان و ماهیگیران: در صورتی که منبع اصلی درآمد شما، دستمزد خود اشتغالی حاصل از کشاورزی یا ماهیگیری است، تنها لازم است یک قسط در سال پرداخت کنید. در ماه نوامبر یک اطلاعیه یادآوری به دست شما می رسد و تا 31 دسامبر سال جاری فرصت خواهید داشت که این مبلغ را پرداخت کنید

در مواقعی که تاریخ پرداخت قسط با روز شنبه یا یکشنبه یا یکی از تعطیلات رسمی مورد تایید CRA مصادف میشود، در صورتی که در اولین روز کاری پس از آن این مبلغ را پرداخت نمایید و به دست CRA برسانید مسئله ای پیش نخواهد آمد. بسته به روشی که برای پرداخت اقساط خود انتخاب کرده اید، انتظار می رود که تاریخ پرداخت شما به شکل زیر در نظر گرفته خواهد شد.

 • MY Payment: (کارت اعتباری ویزا، کارت اعتباری مستر کارت، و اینترک آنلاین): تاریخی که موسسه مالی شما هزینه مورد نظر را برای CRA واریز کند
 • بانکداری آنلاین: تاریخی که موسسه مالی شما هزینه مورد نظر را برای CRA واریز کند
 • کارت اعتباری ( از طریق ارائه دهنده خدمات شخص ثالث) تاریخی که موسسه مالی شما هزینه مورد نظر را برای CRA واریز کند
 • در موسسه مالیتان: تاریخی که رسید INNS3 شما مهر شده است.
 • شخص متوفی: در صورتی که فردی که موظف به پرداخت مالیات است فوت کند، قسط هایی که مرتبط به تاریخ پس از فوت وی هستند نیازی به پرداخت شدن ندارند

در صورتی که پرداخت قسط شما با تاخیر همراه باشد و یا پرداختی شما کمتر از مقداری که می بایست باشد، جریمه می شوید و می بایست مبلغ اضافه تری پرداخت کنید.

مالیات بر درآمد استان کبک

در کانادا از افراد ساکن در این کشور، بر اساس درآمدشان در هر جای دنیا، مالیات بر درآمد فردی اخذ می شود. در مواردی نیز از افرادی که ساکن این کشور نیستند اما به واسطه منابع کشور کانادا اخذ درآمد کرده اند، مالیات دریافت میشود. در مصوبه مالیات بر درآمد، بخش اول پاراگراف دوم قید شده است که ” طبق این قانون و مصوبه، از تمامی افرادی که در کشور کانادا در هر زمانی از سال سکونت داشته اند می بایست به ازای هر سال مالیاتی، مالیات بر درآمد فردی دریافت شود.”

پس از اتمام سال تقویمی، افراد مقیم کشور کانادا برای هر فرد یک اظهارنامه مالیاتی و مالیات T1 پر میکنند. مهلت تحویل این اظهار نامه تا 30 آوریل و یا برای افراد خود اشتغال و همسرانشان 15 ژوئن است. لازم به ذکر است در صورت وجود هرگونه بدهی می بایست تا قبل از تاریخ 30 آوریل یا در این تاریخ تسویه شده باشد. پرداخت هایی که پس از این تاریخ صورت بگیرند ممکن است شامل جریمه شوند صرف نظر از اینکه تاریخ پرداخت مالیات آنها 30 آوریل است یا 15 ژوئن. میزان مالیات بر درآمدی که هر فرد باید بپردازد بر اساس دستمزد فرد در هر سال مالیاتی تعیین میشود. مالیات بر درآمد فردی از روش های مختلف جمع آوری می شود

کسر از حقوق: در این روش مالیات بر درآمد هر فرد مستقیما از حقوق وی کم میشود و به CRA پرداخت میشود. پرداخت قسطی: در این روش مالیات بر درآمد هر فرد به صورت تدریجی و در طی سال پرداخت میشود و نیازی به صبر کردن و پرداخت یکجا در آخر سال نخواهد بود.

 • پرداخت از طریق بایگانی: پرداخت های این روش از طریق اظهارنامه مالیاتی صورت میگیرند.
 • پرداخت عقب افتاده: پرداخت هایی که پس از تکمیل اظهارنامه انجام میشوند.
مالیات بر درآمد استان کبک

مالیات بر درآمد استان کبک

هر یک از استان ها و بخش های کشور کانادا، علاوه بر مالیات بر درآمد فدرال هزینه دیگری را نیز بابت مالیات درآمد دریافت میکنند. نرخ آنها بر اساس براکت های مالیاتی متفاوت است.

 • 43055 دلار یا کمتر 15 درصد
 • 43055 دلار تا 86105 دلار، 20 درصد
 • 86105 تا 104765 دلار، 24 درصد
 • 104765 دلار به بالا، 75 درصد

این مبلغ ها هر ساله بر اساس تورم و سایر فاکتورهای تعیین کننده تغییر می کنند و مطابق با آن برنامه ریزی میشوند.

مالیات بر درآمد فدرال

میزان درآمد شما در یکی از دسته بندی براکت های مالیاتی جای میگیرد. این بازه های درآمدی بر اساس دستمزد هایی که شامل مالیات می شوند محاسبه شده اند. هر یک از بازه های درآمدی موظف به پرداخت نرخ متفاوتی از مالیات هستند.

 • 46604 دلار یا کمتر 15 درصد
 • 46605 دلار تا 93208 دلار، 20.5 درصد
 • 93208 دلار تا 144489 دلار، 26 درصد
 • 144489 دلار تا 205842 دلار، 29 درصد
 • بیش از 205842 دلار، 33 درصد

مشاورین ما در موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) شرایط اعزام نیروی کار ماهر به کانادا را می دانند، اگر جزو این دسته متقاضیان مهاجرت به کانادا هستید با ما در ارتباط باشید تا شما را در زمینه قوانین پرداخت مالیات بردرآمد در کانادا راهنمایی کنیم.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

مطالب مرتبط

2 دیدگاه برای “مالیات بردرآمد در کانادا

 1. مجید گفت:

  با سلام و احترام
  سوال بنده این است که چنانچه قرار باشد به همراهی فردی مقیمِ کانادا شرکتی تأسیس گردد، درصد مشارکت شرکای ایرانی و کانادایی به چه نحوی باشد تا کمترین میزان مالیات بر شرکت را به همراه داشته باشد؟
  و اینکه حداقل درصد مشارکت طرفِ ایرانی به چه میزان باشد تا در ادامه به منظور گرفتن ویزای کاری یا حتی اقامت مشکلی پیش نیاید؟
  با سپاس فراوان

  1. کارشناس مهاجرتی اصطهباناتی گفت:

   با سلام و عرض ادب
   نوع مشارکت و مقدار سهام در کانادا برای ایرانیان بسته به نوع سرمایه گذاری دارد. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *