قانون ازدواج و طلاق در هلند

قانون ازدواج و طلاق در هلند

هلند قوانین نسبتاً خاصی در مورد درآمد و دارایی در طول ازدواج و زندگی مشترک زوج ها دارد. سیستم حقوقی و قانون ازدواج و طلاق در هلند در مورد جامعیت اموال است. این بدان معنی است که در اصل همه اموال همسران، هر دو طرف قبل و بعد از ازدواج در جامعه به دست آمده است.

شرایط و قانون ازدواج و طلاق در هلند

سیستم حقوقی مهاجرت به هلند در مورد ازدواج جامعیت اموال به این ž