دندانپزشکی دانشگاه سماشکو

دندانپزشکی دانشگاه سماشکو

دکتر سماشکو عضو دانشکده دندانپزشکی پیت است.دکتر سماشکو علاوه بر کار کردن به عنوان یک اندودنتیست در منطقه پیتزبورگ شمالی در دانشکده پزشکی دپارتمان پیتزبورگ نیز مشغول است او قبلا بیش از یک دهه در آنجا تحصیل