دانشگاه پلی مدا ایتالیا

دانشگاه پلی مدا ایتالیا

موسسه بین المللی طراحی و بازاریابی دانشگاه پلی مدا ایتالیا یک مرکز ایتالیایی مدرن است که در سراسر جهان برای کیفیت بالا در زمینه طراحی شناخته شده و آموزشی در زمینه طراحی و بازاریابی تا مدیریت و ارتباطات در راستای نیازهای صنعت و مد ارائه می دهد.

تحصیل در دانشگاه پلی مدا ایتالیا

جهت تحصیل در ایتالیا دانشگاه پلی مدا در سال 1986 به عنوان بخشی از اندیشه مبتکر در فلورانس ایتالیا تأسیس شده و توسط انجمن های تجاری شهرستان های فلورانس و پراتو و همکاری مؤسسه فناوری مد از دان