دانشگاه ویگو

دانشگاه ویگو

دانشگاه دولتی ویگو، واقع در شهر ویگو، در سال 1990 در منطقه آزاد گالیسیا( Galicia)، واقع در شمال غربی اسپانیا، تاسیس شد و در حال حاضر به عنوان یک دانشگاه بین المالی در سرتاسر دنیا شناخته شده است که از همه کشور ها پذیرش دانشجو به عمل می آورد. علاوه بر این افتخارات، ماهنامه ای علمی درباره اطلاŸ