دانشگاه جنگجو چین

دانشگاه جنگجو چین

دانشگاه جنگجو که به طور عامیانه به آن جنگدا نیز گفته می شود یکی از دانشگاه های دولتی کشور چین محسوب می شود که در سال 1956 تاسیس شد. دانشگاه جنگجو چین واقع در حومه کلان شهر جنگجو ست که متشکل از سه دانشگاه جنگجو، دانشگاه پزشکی هنان و دانشگاه علوم تکنولوژی جنگجو می باشد و از جمله موسسات بزرگ تحصیلات عالی در کشور چین به حساب می آید.

تحصیل در دانشگاه جنگجو چین

جهت تحصیل در چین دانشگاه جنگجو در حوزه های تحصیلی متنوع از جمله علوم، مهندسی، پزشکی، ادبیات، تاریخ، فلسفه، حقوق، اقتصاد، علوم مدیریتی، آموزش، کشاورزی و هنر فعالیت دارد و در چهار رشته شیمی، پزشکی بالینی، علم مواد و