بهترین دانشگاه های پرستاری

بهترین دانشگاه های پرستاری

11 دانشکده برتر پرستاری در آسیا قرار دارند (جز 50 برتر)، از جمله دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) در محل 10، دانشگاه ملی تایوان (NTU) رتبه 22 و دانشگاه چینی هنگ کنگ در رتبه 29. در میان 100 موسسات برتر پرستاری، چین، کره جنوبی و ژاپن دارای بهترین دانشگاه های پرستاری از جمله دانشگاه فودان و دانشگاه پکن در چین، دانشگاه ملی سئول و دانشگاه یونسی در کره جنوبی می باشند.

تحصیل در بهترین دانشگاه های پرستاری

ایالات متحده در صدر ر