اخذ اقامت کانادا از طریق خرید بیزنس و کسب و کار

اخذ اقامت کانادا از طریق خرید بیزنس و کسب و کار

مالکیت سهام به خودی خود تضمین نمی کند که یک فرد(تبعه) خارجی به عنوان مالک واجد شرایط اخذ اقامت کانادا از طریق خرید بیزنس و کسب و کار باشد. پیشنهاد اشتغال باید به یک سرمایه گذار خارجی که به طور فعال در مدیریت کسب و کار مشغول است، تبدیل شود. این مورد با بررسی اهداف فرد خارجی برای انجام کسب و کار و همچنین تجربه قبلی در مدیریت یا عملیات یک کسب و کار توسط کنسولگری، ارزیابی خواهد شد. بررسی های لازم را می توانید در ادامه به قلم کارشناس مهاجرت تجاری موسسه حقوقی توسعه گران مهر حول بحث ویزای سرمایه گذاری کانادا بخوانید.

  فرم مشاوره فوری

  اخذ اقامت کانادا از طریق خرید بیزینس و کسب و کار

  به عنوان مالک یا اپراتور، سرمایه گذار خارجی باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • تجربه مدیریت قابل انتقال، قابل تایید
  • دارایی های کافی برای خرید کسب و کار هدفمند در کانادا
  • توانایی زبان کافی در هر دو زبان انگلیسی یا فرانسه که به عنوان مدیر در کسب و کار به طور فعال کار کند.
  •  کنترل بهره در کسب و کار: مالکیت بیش از 50% از سهام و نتواند اخراج شود.

  الزامات برای دریافت اقامت موقت کانادا از طریق خرید بیزینس و کسب و کار

  بر اساس سیاست فعلی، رابطه کارگر و کارفرما جهت انجام مسئولیت های روزانه باید به طور واضح تعریف شده باشد تا اجازه انجام فعالیت های منظم از اداره برنامه نیروی کار خارجی موقت صادر شود. در شرایطی که فردی خویش فرما قصد داشته باشد برای تاسیس یا خرید یک کسب و کار وارد کشور کانادا شود و در فعالیت های روزانه و برنامه تجاری آن کسب و کار مشارکت نماید و قراردادی مبنی بر خرید سهام در آن کسب و کار ببندد، لازم است که یک رابطه کارفرما/ کارگری به همراه پیشنهاد استخدام ایجاد کند.

  بنابراین در نبود پیشنهاد کاری مانند بسیاری از موارد TFWP، مامور مربوطه طرح تجاری یا قرارداد خرید سهام نیروی کار خارجی را جهت ارزیابی تقاضانامه، بررسی می کند. مواردی که در طول این ارزیابی در نظر گرفته می شود عبارتند از اینکه آیا این نیروی کار خارجی کانادایی ها اشتغالزایی دارد ؟ یا مهارت و اطلاعاتی به کانادایی ها انتقال می دهد؟

  کسب و کار از پیش تاسیس شده

  زمانی که کارمند – سرمایه گذار خارجی قصد دارد 100 درصد یا بخش اساسی سهام های یک کسب و کار کانادایی را به دست آورد یا آن را به دست آورده باشد، موارد زیر جهت ارزیابی یک LMIA در نظر گرفته می شوند:

  خرید کامل

  در صورتی که خریدی 100 درصدی صورت گرفته باشد و اسناد مربوطه تهیه شده باشند ( موافقت خرید سهام، گواهینامه سهام، ثبت مرکزی امنیتی، اطلاعیه مفاد قرارداد، CRA، (تقاضانامه تغییر خرید یا مالکیت منعکس شده باشد، ارائه شواهد آسان تر خواهد بود. با این حال شرط حفظ یا ایجاد شغل برای کانادایی ها و انتقال دانش به آن ها به شکل برنامه ای انتقالی همچنان لازم الاجرا می باشد. 

  مالک جدید به عنوان یک کارفرما جهت حمایت از مدیریت مالک – متصدی بر مبنای ویزای کاری، برای سنجش تاثیر بازار کار ( LMIA ) درخواست خواهد داد. همچنین مالک فعلی می توان جهت استخدام کارفرما – سرمایه گذار در یک جایگاه کاری خاص در آن کسب و کار، LMIA را ارائه دهد که در این مورد مدارک متداول این برنامه ارائه خواهند شد.در آینده پس از آن که خرید انجام گرفت، مالک جدید به عنوان کارفرما یک LMIA جدید جهت پشتیبانی از ویزای کار بر اساس مدیریت مالک- متصدی، ارائه خواهد داد.

  الزامات برای دریافت اقامت موقت کانادا از طریق خرید بیزینس و کسب و کار

  الزامات برای دریافت اقامت موقت کانادا از طریق خرید بیزینس و کسب و کار

  خرید قسمتی از یک کسب و کار

  درجایی که یک معامله در انتظار انجام و مشروط به LMIA یا WP می باشد، مقامات مهاجرتی مجددا واقعی بودن مقدمات پروژه را بررسی خواهند کرد. عوامل کلیدی عبارتند از اینکه معامله تا چه حد پیشرفت کرده است ( موافقت نامه امضا شده خرید سهام، پول سپرده گذاری شده )،برنامه تجاری کارمند –سرمایه گذار برای مالکیت قابل توجه سهام های آن کسب و کار به عنوان مالک اصلی یا جانبی چگونه است، چند درصد از آن کسب و کار انتقال داده می شود و آیا هدف استخدام یا حفظ کارمندان کانادایی به مرحله اجرا می رسد یا خیر.

  دیگر مواردی که در اینجا در نظر گرفته می شوند عبارتند از تعیین اینکه چه کسی مالکیت بزرگترین بخش سرمایه گذاری را به عهده دارد و آیا سهامداران فعلی به نقش فعال خود ادامه می دهند یا خیر.بر اساس ارزشیابی، فرد خارجی ممکن است به عنوان مدیر کارمند جدید در نظر گرفته شود. در این مثال ارزیابی پیش بینی ادامه استخدام مورد نیاز می باشد.

  این کسب و کار باید سودآوری مناسبی در قالب حفظ درآمد داشته باشد تا بدون در نظر گرفتن تزریق سرمایه جدید به آن کسب و کار، حقوق کارمند- سرمایه گذار خارجی را متحمل شود.ساختار کلی معامله تجاری و نقش کامند جدید بر این تصمیم گیری تاثیر گذار است. مالک فعلی به عنوان کارفرما ملیت خارجی را استخدام می کند و برای پشتیبانی از ویزای مدیریتی در صورت نداشتن یک LMIA، درخواست ارزیابی تاثیر بازار کار ( LMIA ) می دهد. 

  کسب و کاری جدید

  زمانی که سرمایه گذار خارجی تصمیم گرفت که یک کسب و کار جدید که مشروط بر LMIA مثبت و داشتن اجازه کار می باشد را شروع کند، آن کسب و کار باید عملی باشد و خدمات یا کالایی ارائه دهد. موارد زیر برای ارزیابی یک LMIA بر اساس دستورالعمل مالک – متصدی، در نظر گرفته می شوند:

   فرم مشاوره فوری

   • تلاش هایی که جهت آماده سازی آن کسب و کار صورت گرفته است ( ثبت آن کسب و کار، درخواست پروانه تجارت، تهیه موافقت نامه اجاره، ایمن سازی قرارداد جدید و غیره )
   • وجود برنامه کاری قابل اعتماد
   • قصد استخدام: آیا شرکت قصد استخدام افراد کانادایی یا افراد مقیم دائم را دارد یا خیر ؟
   • نقش کارمند – سرمایه گذار خارجی برای مالک منفرد بودن و مشارکت فعال و انجام کاری پیشگیرانه از طرف کسب و کار به عنوان یک TFW

   شرایط اقامت موقت کانادا از طریق خرید بیزینس و کسب و کار

   سرمایه گذار خارجی کارآفرین که علاقمند به نقل مکان به کانادا می باشد باید دستیابی به کسب و کاری تاسیس شده یا تاسیس کسب و کاری جدید در کانادا را در نظر بگیرد و برای اجازه کار به عنوان مدیر درخواست دهد.تجدید نظر درسیاست های فدرال مربوط به حمایت از صاحبان کسب و کار جدید تحت برنامه نیروی کار خارجی موقت (TFW ) توجه بسیاری را به خو جلب کرده است. دارنده ویزای کار موقت پس از یک دوره کمتر از یک سال، می تواند بر اساس برنامه استانی یا به عنوان نیروی کار ماهر فدرال تحت اکسپرس اینتری، اجازه اقامت دائم دریافت کند.

   این قوانین پیچیده اما قابل مذاکره می باشند. کارمند – سرمایه گذار خارجی می تواند کسب و کاری جدید راه اندازی کند، کسب و کار از پیش تاسیس شده را در دست بگیرد یا اساسا در پروژه ای اقتصادی سرمایه گذاری کند و صلاحیت دریافت اجازه کار به عنوان یک TFW را کسب کند. نتیجه مالکیت یک کسب و کار توسط فردی خارجی که در ادامه در میان باقی شرایط راجع به آن صحبت شده است، باید خلق یا حفظ شغلی کانادایی باشد و به اطلاعات کانادایی ها اضافه نماید.

   مالک گرداننده به چه معنا می باشد ؟

   اول و مهم تر از همه یک کارفرما باید نهادی ( شخص، شرکت، کسب و کار یا سازمانی) باشد که جهت جبران، فردی خارجی را برای انجام کاری تحت عنوانی شناخته شده، استخدام کند.کارفرما اساسا وجودی است که، استخدام می کند، شرایط کاری را کنترل می نماید و حقوق این افراد خارجی را پرداخت می کند. این نهاد باید قابل شناسایی باشد. 

   برای آنکه به عنوان یک مالک- گرداننده کارمند خارجی واحد شرایط باشید باید بتوانید در یک کسب و کار سطحی از کنترل سود ایجاد کنید ( برای مثال بیشترین مقدار یا جمع سهام ها قابل از دست دادن نمی باشد) و به طور فعال در فعالیت های آن شرکت داشته باشید. افراد خارجی ای که با این تعابیر همخوانی ندارند برای برنامه مالک – گرداننده واجد شرایط نمی باشند.  در تمام نمونه ها، معامله باید واقعی باشد. برای واقعی بودن معامله، پیشنهاد باید توسط یک کارمند – سرمایه گذار خارجی که در مدیریت کسب و کار به طور فعال مشارکت دارد، انجام گیرد.

   صاحبان سهام به تنهایی صلاحیت مالک-گرداننده خارجی را تضمین نمی کنند.همچنین این خرید و فروش در یک نهاد کانادایی نیازمند به تایید مهاجرت می باشد و مشروط به صدور اجازه کار می باشد. این معامل به طور استراتژیک در شرایطی صورت می گیرد که هردو فعالیت مهاجرتی و تجاری را در برگیرد. در نتیجه توجهات باید معطوف به تنوع نمونه ها شامل خرید تکمیل شده،انتظار تایید تکمیل خرید و خرید بخشی از شرکت ها توسط کارمند – سرمایه گذار خارجی، شود. 

   پروسه اخذ اقامت کانادا از طریق خرید بیزینس و کسب و کار

   1. فرد خارجی سرمایه گذار کسب و کاری کانادایی را برای خرید شناسایی می کند.
   2. با ارائه یک طرح تجاری مناسب، ارزیابی تأثیرات بازار کار ( labour market impact assessment-LMIA (ارائه می گردد.
   3. پس از آنکه نظر مثبت LMIA صادر شد، سرمایه گذار خارجی برای مدت 12-24 ماه، اجازه اقامت قابل تمدید در سطح مدیریت دریافت خواهد کرد.

   زمان تکمیل این فرایند:

   • زمانی که کسب و کاری مناسب را بیابید، 2 تا 3 ماه زمان می برد که فرایند درخواست lMIA تکمیل شود. در بسیاری از حوزه های قضایی دریافت اجازه کار کمتر از 3 ماه زمان می برد.
   • دارنده اجازه کار چه زمانی می تواند برای اقامت دائم کانادا اقدام کند؟
   • در آنجا حداقل زمان انتظار وجود ندارد. 

   در طول سال اول کار در کانادا، در صورتی که سرمایه گذار خارجی صلاحیت طرحی مناسب ( چه برنامه اکسپرس اینتری و چه برنامه شغل منتخب استانی ) را داشته باشد می تواند به همراه اعضای خانواده درجه یک خود برای اجازه اقامت دائم درخواست دهد.در بیشتر موارد، این فرایند می تواند در کمتر از 12 ماه تکمیل شود.

   مزایای اخذ اقامت کانادا از طریق خرید بیزینس و کسب و کار

   برنامه های فعلی مهاجرت دائم فدرال، اگر چه به صورت عملی بر روی کاغذ هستند، اما توجه سرمایه گذاران خارجی را به خود جلب نمی کنند. متاسفانه، فرصت ها در برنامه های مهاجرت مبتنی بر سرمایه گذاری فدرال در کانادا بسیار محدود می باشند. 

   اکثر برنامه های مهاجرت مبتنی بر سرمایه گذاری ایالتی تحت عنوان ابراز علاقه ( expression of interest ) می باشند. اغلب متقاضیان باید با مجوز کار موقت شروع کنند و سپس درخواست اقامت دائم را زمانی که توسط استان تایید شوند، اعمال نمایند. این برنامه ها تحت سهمیه بندی عمل می کنند و اغلب به کاندیداهایی نیاز دارند که زمان و پول زیادی را سرمایه گذاری می کنند. 

   مزایای اخذ اقامت کانادا از طریق خرید بیزینس و کسب و کار

   مزایای اخذ اقامت کانادا از طریق خرید بیزینس و کسب و کار

   این یک استراتژی بزرگ برای سرمایه گذاران بین المللی است که به دنبال اقامت دائم به کانادا هستند تا برای تعداد نسبتا کمی از فرصت های مبتنی بر سهمیه تحت برنامه های مهاجرت کسب و کار استانی کانادا رقابت کنند. استان کبک با برنامه سرمایه گذاری مهاجر کبک ( QIIP ) بر این منطقه تسلط دارد. با این حال، این برنامه سهمیه ای است و تنها برای متقاضیان دارای ارزش بسیار بالا مناسب می باشد. 

   یک سرمایه گذار خارجی – کارآفرین، که انگیزه زندگی در یک منطقه خاص از کانادا را دارد، می تواند یک کسب و کار مناسب را راه اندازی کرده و قبل از اعطای اقامت دائم به آن منطقه نقل مکان کند. این خیلی بهتر از تلاش برای برآورده کردن نیازهای برنامه مهاجرت استانی در مناطق کانادا است که مطلوب نمی باشند. چنانچه به اطلاعات کامل تری حتی در حوزه اکسپرس اینتری کانادا 2019 احتیاج دارید، می توانید با ما در موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) گفتگو کنید.

   آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

    فرم مشاوره فوری

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.