تحصیل در مجارستان

آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

در بخش سوالات زبان انگلیسی آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان ، فرد باید قادر به نوشتن یک متن با حداقل 200 کلمه باشد که  در این  متن فرد باید از کلمات اصیل استفاده نماید. متن نوشتاری وی باید اثربخش و با جزییات مناسب نوشته شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ما مطالب کامل را برای شما ذکر کرده ایم اما در زمینه تحصیل در مجارستان اگر سوال تخصصی دارید بامشاوران موسسه حقوقی توسعه گران مهر تماس حاصل فرمایید.

آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

آزمون های ورودی در مجارستان و مکان های متفاوتی در اروپا، آسیا و ایالات متحده آمریکا بین مارس و جولای برگزار می شوند. متقاضیان این اجازه را دارند که حداکثر در دو آزمون در دوره یک درخواست نامه شرکت کنند، اگر فرصت توسط دانشگاه سگد (University of Szeged) ارایه شده باشد. آزمون ورودی از بخش کتبی و شفاهی تشکیل شده است.

مطمئن شوید که درخواست نامه آنلاین خود را 10 روز کاری قبل از آزمون ارائه کنید. هزینه آزمون ورودی در هزینه درخواست نامه گنجانده می شود. دیگر هزینه های اداری توسط نماینده محلی گرفته می شود. آزمون های ورودی در سگد، تاریخ های آزمون ورودی در سگد، مجارستان در سال 2019: 17 آپریل / 15 می / 19 ژوئن.

مطمئن شوید که درخواست نامه آنلاین خود را در سیستم درخواست نامه آنلاین (Dream Apply) در http://www. apply.u-szeged.hu؛ 10 روز کاری قبل از آزمون ارائه کنید. شما باید به صورت آنلاین یک هفته قبل از تاریخ انتخاب شده آزمون ثبت نام کنید. برای ثبت نام در آزمون لطفا به سایت زیر مراجعه کنید: http://www.med.u-szeged.hu/kulfoldi-hallgatok/entrance-examination- in

محتوا و منابع آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

 • زیست شناسی
 • زیست شناسی سلولی
 • انواع و عملکرد لیپیدها
 • کربوهیدرات‌های مهم بیولوژیکی
 • ساختار اولین، دومین، سومین و چهارمین پروتئین
 • ساختار DNA و RNA
 • انواع و عملکرد مولکول‌های RNA
 • آنزیم‌ها چه هستند و چگونه تنظیم می‌شوند؟
 • گلیکولیز
 • چرخه اسید سیتریک
 • مکانیسم تولید ATP در میتوکندریا
 • تکثیر
 • استنساخ
 • انتقال
 • هسته
 • کروموزوم‌ها
 • سلول‌های اندوپلاسمی
 • دستگاه گلژی (یکی از اندامک‌های سیتوپلاسم)
 • ریبوزوم‌ها
 • سی تی اسکن
 • اگزوسیتوز، اندوسیتوز
 • غشای سلولی
 • میتوز
 • میوز
 • ساختار سلول‌های باکتریایی
 • تبدیل، ترکیب و انتقال
 • ساختار ویروس‌ها
 • فیزیولوژی
 • اجزای سیستم گوارش
 • آنزیم‌های گوارشی، جذب آب و غذا
 • اجزای سیستم تنفسی، مکانیسم‌های دم و بازدم
 • تبادل اکسیژن و کربن دی اکسید در ریه‌ها
 • اجزای سیستم دفع ادرار
 • انتقال آب و یون در کلیه‌ها
 • اجزای سیستم گردش خون
 • ساختار و عملکرد قلب
 • خون، ترکیب بندی، انواع سلول
 • واکنش ایمنی سلولی
 • واکنش ایمنی هومورال
 • ماهیچه‌ها، استخوان‌ها، مفاصل
 • انقباض ماهیچه
 • اجزای سیستم تولید مثل مردان
 • اجزای سیستم تولید مثل زنان
 • چرخه تخم‌دان و چرخه رحم
 • کنترل هورمونی سیستم تولید مثل
 • غده هیپوفیز و هورمون‌هایش
 • غده فوق کلیوی و هورمون‌هایش
 • غده تیروئید و هورمون‎‌هایش
 • پانکراس (لوزالمعده) و هورمون‌هایش
 • سیستم عصبی خودمختار
 • نخاع، رفلکس‌ها و واکنش‌های نخاعی (ستون فقرات)
 • اجزای مغز انسان، عملکرد لوب‌های مغز
 • ساختار سلول‌های عصبی، پتانسیل عمل و سکون
 • عبور انتقال دهندگان عصبی و سیناپسی
 • ساختار چشم انسان
 • مکانیسم بینایی
 • ساختار سیستم شنوایی انسان و مکانیسم شنوایی
 • سیستم بویایی
 • ژنتیک
 • قوانین Mendel
 • ساختار ژن‌ها
 • سطوح حالات ژن‌ها
 • جهش‌ها: انواع و عواقب
 • انحرافات تعداد کروموزوم‌های انسان، بیماری‌های ژنتیکی
 • وراثت غالب-مغلوب
 • وراثت واقع در کروموزوم جنسی
 • کد ژنتیکی
 • لاکتوز اورتون 4. تکامل
 • نظریه داروین
 • منشا زندگی

کتاب‌های پیشنهاد شده: Life, The science of biology (last edition) 

 • شیمی
 • شیمی عمومی و شیمی معدنی
 • عناصر و ترکیبات. مفهوم مول و تعداد Avogadro
 • ساختار پایه‌ای اتم‌ها و اعداد کوانتومی
 • جدول تناوبی. خواص دوره‌ای
 • انواع پیوندهای شیمیایی
 • ساختار لوئیس. هندسه مولکول‌ها
 • نیروهای بین مولکولی. انواع مواد جامد
 • تعادل شیمیایی. اصل لوشاتلیه. مثال‌های تعادل شیمیایی
 • نظریه‌های اسید-پایه
 • تعریف PH، اندازه PH. مثال‌هایی برای اسیدها و پایه‌های قوی و ضعیف
 • راه حل‌ها. روش‌های بیان ترکیبی از راه حل‌ها
 • تعریف اکسیداسیون و احیا. مثال‌هایی برای واکنش مجدد
 • کربن و ترکیبات معدنی‌اش
 • نیتروژن و ترکیباتش
 • فسفر و ترکیباتش
 • گوگرد و ترکیباتش
 • شیمی ارگانیک
 • گروه‌های عملکردی. انواع واکنش‌های شیمیایی ارگانیک
 • ایزومریزه در ترکیبات ارگانیک. انواع و مثال‌ها
 • آلکان‌ها. فهرست اصطلاحات، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی
 • آلکان‌ها و آلکین‌ها. فهرست اصطلاحات، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی
 • هیدروکربن‌های معطر: مثال‌ها، واکنش‌های شیمیایی
 • الکل‌ها: طبقه بندی، آماده سازی، ویژگی‌های فیزیکی
 • الکل‌ها: ویژگی‌های شیمیایی و مهم‌ترین نمایندگان
 • اترها و فنل‌ها
 • ترکیبات اکسو: طبقه بندی و واکنش‌های کاهش اکسیداسیون
 • اسیدهای کربوکسیلیک: فهرست اصطلاحات، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی
 • مشتقات اسید کربوکسیلیک: استرها و امیدها
 • آمین‌ها: طبقه بندی، فهرست اصطلاحات، مثال‌های واکنش‌های شیمیایی آنها
 • آمینو اسیدهای پروتئین زایی: مثال‌ها. پیوند پپتید
 • کربوهیدرات‌ها: تعریف، طبقه بندی، مهم‌ترین نمایندگان
 • اجزای اسید نوکلئیک

کتاب‌های پیشنهاد شده: John E. McMurry, Fay, Robert C. Fay: Chemistry, 6th edition Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ 07458. 

 • فیزیک (فقط در سگد شهری در مجارستان)
 • سرعت و تندی. شتاب. سقوط آزاد
 • ظرفیت گرمایی و حرارت خاص. تغییر فاز و حرارت پنهان
 • قوانین نیوتون. نیرو و اصل بر هم نهی
 • قانون گاز ایده‌آل. فرایندهای ایزوترمی، ایزوباریک و ایزوچریک
 • جرم و وزن. قانون جامع و عمومی گرانش
 • تئوری جنبشی گازها. نخستین قانون ترمودینامیک
 • انرژی جنبشی و کار. قضیه کار-انرژی
 • عوارض الکتریکی و قانون کلمب
 • انرژی بالقوه. قانون بقاء انرژی
 • میدان الکتریکی: خطوط میدان الکتریکی، ریزش الکتریکی، قانون گوس، پتانسیل الکتریکی، سطوح بالقوه
 • مقدار حرکت خطی
 • ظرفیت، خازن، انرژی ذخیره شده در یک خازن
 • گشتاور و بازوی اهرمی. شرایط تعادل
 • جریان الکتریکی، مقاومت، قانون اهم
 • حرکت دایره‌ای یکنواخت. شتاب صفر و نیروی مرکزی.
 • قوانین کرچوف
 • نیروهای اصطکاک. قانون هوک
 • میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی. نیروی عمل روی یک سیم حامل جریان در یک میدان مغناطیسی
 • حرکت هارمونیک ساده: ویژگی‌های اصلی: جا به جایی، سرعت و شتاب، دوره، دامنه، فرکانس، سرعت زاویه‌ای
 • القاء مغناطیسی: قانون فارادی، قانون لنز
 • امواج مکانیکی، دخالت، انکسار و امواج ایستاده، رزونانس؛ صدا؛ اثر داپلر
 • جریان متناوب، مقادیر موثر؛ R، L، C در مدار متناوب، رزونانس
 • فشار در سیالات: اصل پاسکال، ارتباط فشار-عمق. فشار هیدرولیکی
 • نور به عنوان یک موج الکترو مغناطیسی. انعکاس، انعکاس نور، انتشار و رنگ‌های نور
 • اصل آرشیو، شناوری
 • ابزارهای نوری، لنزهای نوری، آینه‌ها
 • مفهوم دما، مقیاس‌های دما. انبساط حرارتی
 • ساختار اتم: ساختار پوسته الکترون، تحریک و آرامش، یونیزاسیون

کتاب‌های پیشنهاد شده: Steven Holzner: Physics essentials for dummies. Hoboken: Wiley, 2010 R.A. Serway, J. W. Jewett Physics for scientists and engineers. Thomson Brooks/Cole (latest edition) Arfken G. B., Griffing D. F., Kelly D. C. and Priest J.: University Physics. Orlando,1984 Tipler, Paul A. College Physics. New York: Worth Pub,1987

بخش های مختلف آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

بخش های مختلف آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

بخش های مختلف آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

بخش نوشتاری و کتبی 

دانشجویان برای پاسخ دهی به سوالات چند جوابی بخش های شیمی، زیست شناسی ( فیزیک تنها در سگد) و سوالات مربوط به مهارت زبان انگلیسی من جمله نوشتن دو ساعت و نیم زمان خواهند داشت. این آزمون به گونه ای طراحی شده است که توانایی های نوشتاری و علمی شما را ارزیابی کند. هر یک از این آزمون ها از 3 بخش تشکیل شده است: 20 سوال چند جوابی زیست شناسی، 20 سوال چند جوابی شیمی، 60 سوال زبان انگلیسی و یک رایتینگ. هر یک از سوالات چهار یا پنج جواب پایین خود دارند: A , B , C , D , E. برای هر سوال می بایست بهترین گزینه را انتخاب کنید.

بخش شفاهی

بخش شفاهی این آزمون که مصاحبه با یکی از اساتید دانشگاه است حدود بیست تا سی دقیقه طول می کشد. پس از یک مکالمه در مورد مسائل کلی، دو سوال از زیست شناسی و دو سوال از شیمی ( 2 سوال در فیزیک در مصاحبه سگد) از شما پرسیده می شود. زمان برگزاری آزمون مصاحبه پس از شرکت در آزمون کتبی اعلام میشود.

شرایط مخصوص برای متقاضیان تحصیل در رشته های پرستاری و فیزیوتراپی

در صورتی که قصد تحصیل در رشته های پرستاری و فیزیوتراپی را دارید، آزمون ورودی تنها شامل ارزیابی شما در زبان انگلیسی می شود. در صورتی که بخواهید به صورت همزمان برای تحصیل در رشته های پزشکی عمومی، دندانپزشکی و یا داروسازی نیز درخواست دهید، می بایست در آزمون ورودی شرکت نمایید.

شهرهای محل برگزاری آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

در سال 2019، آزمون دیگری برگزار نخواهد شد. تاریخ دقیق برگزاری امتحان در سال 2020 در هر شهر را میتوانید در وبسایت زیر چک کنید. این آزمون در کشورها و شهرهای زیر برگزار می گردد.

 1. ابوظبی ایالات متحده امارات
 2. اوسلو نروژ
 3. میلان ایتالیا
 4. لس آنجلس ایالات متحده آمریکا
 5. تورنتو کانادا
 6. توکیو ژاپن
 7. سگد مجارستان
 8. سئول کره جنوبی
 9. مومبای (بمبئی) هند
 10. دهلی هند
 11. بوداپست مجارستان
 12. استانبول ترکیه
 13. تایپی تایوان
 14. پکن چین
 15. شانگهای چین
 16. لندن انگلستان

شرایط معافیت از آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

دارندگان مدارک زیر می توانند از شرکت در آزمون ورودی این دانشگاه معاف شوند: GCE سطح A. دانشجویان می بایست در سه درس علوم طبیعی خود ( شیمی، زیست شناسی، فیزیک و یا ریاضیات ) و زبان انگلیسی نمره A کسب کنند.نمره های GCE سطح AS واجد شرایط ورود به دانشگاه به شمار نمی روند. دانشجویان دارنده دیپلم IB می بایست در دو درس از دروس علوم طبیعی ( شیمی، زیست شناسی، فیزیک و یا ریاضیات ) و همچنین درس زبان انگلیسی نمره 5 اخذ کنند. دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های علوم زندگی، علوم طبیعی و علوم پزشکی، زیست شناسی و فیزیک از شرکت در این آزمون معافند اما به شرطی که دروس رشته آنها به زبان انگلیسی تدریس شده باشد.

متقاضیان تحصیل در رشته دندانپزشکی

دارندگان مدارک زیر می توانند از شرکت در آزمون ورودی این دانشگاه معاف شوند: GCE سطح A. دانشجویان می بایست در سه درس علوم طبیعی خود ( شیمی، زیست شناسی، فیزیک و یا ریاضیات ) و زبان انگلیسی نمره A کسب کنند.نمره های GCE سطح AS واجد شرایط ورود به دانشگاه به شمار نمی روند. دانشجویان دارنده دیپلم IB می بایست در دو درس از دروس علوم طبیعی ( شیمی، زیست شناسی، فیزیک و یا ریاضیات ) و همچنین درس زبان انگلیسی نمره 5 اخذ کنند.

متقاضیان تحصیل در رشته داروسازی

دارندگان مدارک زیر می توانند از شرکت در آزمون ورودی این دانشگاه معاف شوند: GCE سطح A. دانشجویان می بایست در سه درس علوم طبیعی خود ( شیمی، زیست شناسی، فیزیک و یا ریاضیات ) و زبان انگلیسی نمره A کسب کنند.نمره های GCE سطح AS واجد شرایط ورود به دانشگاه به شمار نمی روند. دانشجویان دارنده دیپلم IB می بایست در دو درس از دروس علوم طبیعی ( شیمی، زیست شناسی، فیزیک و یا ریاضیات ) و همچنین درس زبان انگلیسی نمره 5 اخذ کنند.

دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های علوم زندگی، علوم طبیعی و علوم پزشکی، زیست شناسی و فیزیک از شرکت در این آزمون معافند اما به شرطی که دروس رشته آنها به زبان انگلیسی تدریس شده باشد. جهت اطلاع کامل از شرایط آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان، هزینه تحصیل در این کشور و شرایط مهاجرت تحصیلی به مجارستان به موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) مراجعه کنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *